VÚB - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získania---
VýhodyMožnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s hlavným vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad, pri vklade od 70.000 EUR možnosť zriadiť termínovaný vklad aj na kratšiu dobu viazanosti ako 1 mesiac.

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 2,50% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade.
Ide o Kombinovanú investíciu do termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov Eurizon Capital S.A..

Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade v rámci Kombiproduktu Magnifica je min. investícia 10.000 € rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a do podielových fondov, tzn. minimálne 3.333 € na termínovaný vklad a minimálne 6.667 € do fondov.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 mesiacov

Minimálny vklad

99 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, s poplatkom

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Na ročnej báze, ku dňu výročia otvorenia termínovaného účtu.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno, možnosť posielať úroky na iný účet.

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Ročne bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie---
Predčasný výberPoplatkom pri vkladoch s viazanosťou :
- do 1 mesiaca vrátane je zníženie úrokov za 15 dní,
- od 1 mesiaca do 3 mesiacov za 45 dní,
- od 3 mesiacov do 6 mesiacov za 90 dní,
- od 6 mesiacov do 9 mesiacov za 135 dní,
- od 9 mesiacov do 12 mesiacov za 180 dní,
- od 12 mesiacov do 18 mesiacov za 270 dní,
- od 18 mesiacov do 24 mesiacov za 360 dní,
- od 24 mesiacov do 36 mesiacov za 1080 dní,
- od 36 mesiacov do 42 mesiacov za 1260 dní,
- od 42 mesiacov do 48 mesiacov za 1440 dní.