Tatra banka - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaTatra banka
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získaniaTermínovaný vkladový účet banka zriaďuje v dohodnutej mene na základe písomnej zmluvy s klientom.

Termínovaný účet pre maloletého môže zriadiť zákonný zástupca maloletého alebo tretia osoba po predložení rodného listu maloletého. Po dovŕšení 18-teho roku maloletého pokračuje zmluvný vzťah naďalej ako štandardný termínovaný vklad.

VýhodyMožnosť:
- založiť si termínovaný vklad cez internetbanking,
- vybrať si disponentov, ktorí budú mať prístup k účtu,
- termínovaný vklad je možné otvoriť aj pre dieťa - stačí ak predložíte jeho rodný list,
- vklady sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

1, 3, 6, 12, 24, 36 mesiacov

Minimálny vklad

0 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, bez toho, aby sa predĺžila jeho splatnosť. Každý z vkladov je úročený samostatne, úrokovou sadzbou platnou pre deň vkladu.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Predčasný výber je možný najviac raz počas dohodnutej lehoty viazanosti, predčasným výberom z termínovaného účtu nevzniká nárok na úroky z vyberanej sumy.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Po ukončení viazanosti, pri viazanosti na 24 a 36 mesiacov je úrok pripísaný ročne ku vkladu na termínovanom účte.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Podľa viazanosti, bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie---
Predčasný výber

Strata úrokov z celej vyberanej sumy.