Raiffeisen BANK - VKLAD

Všeobecné informácie
BankaRaiffeisen BANK
ProduktVKLAD
Akcia---
Podmienky získania---
Výhody---
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

12, 24, 36 mesiacov

Minimálny vklad

0 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Nie, len na začiatku alebo na konci viazanosti.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, iba celý vklad so stratou úroku.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročná

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno, ak o to klient požiada.

Zasielanie výpisov

Na začiatku a na konci viazanosti vkladu poštou alebo elektronicky.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0 €
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie0 €
Predčasný výber

Strata celého úroku z vyberanej sumy.