Prima banka - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaPrima banka
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získania---
VýhodyPre termínované vklady s viazanosťou 12, 24, 36 a 48 mesiacov platí zvýhodnená úroková sadzba. Zvýhodnenie platí pre vklady otvorené po dátume zriadenia Osobného účtu alebo zmeny iného typu účtu na Osobný účet.
Zvýhodnenie zaniká dňom zrušenia Osobného účtu alebo zmeny Osobného účtu na iný typ bežného účtu.

Termínovaný vklad je možné si zriadiť aj prostredníctvom Internet bankingu.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

1,3,6,12,24,36,48 mesiacov

Minimálny vklad

500 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Pri ukončení viazanosti.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, s poplatkom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Po ukončení viazanosti.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Ročne bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad---
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie0 €
Predčasný výber

100 % nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy