Poštová banka - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získania

Podmienkou založenia je zloženie minimálneho vkladu a predloženie platného dokladu totožnosti.

VýhodyMožnosť zmeniť viazanosť vkladu od najbližšieho dňa obnovy,
- ku dňu obnovy banka úroky pripíše k úsporám alebo vyplatí v hotovosti alebo pošle na vybraný osobný účet,
- bezpečné uloženie peňazí vďaka Zákonu o ochrane vkladov.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

12, 24 a 48 mesiacov

Minimálny vklad

1 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, k termínu splatnosti.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, s poplatkom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Po ukončení viazanosti.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Bezplatný výpis z termínovaného vkladu e-mailom, resp. poštou ku koncu kalendárneho roka.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie0 €
Predčasný výber

V prípade predčasného výberu pred uplynutím dohodnutej doby uloženia termínovaného vkladu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.