OTP Banka - otp TERMÍNOVANÝ vklad

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp TERMÍNOVANÝ vklad
Akcia---
Podmienky získania

Predloženie dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.

VýhodyVýhody:
- doba viazanosti od 7 dní do 3 rokov,
- minimálny vklad od 150 €,
- možnosť zriadenia termínovaného vkladu prostredníctvom internetbankingu.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

do 1 mesiaca, 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacovMinimálny vklad

150 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, v deň obnovy vkladu.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, s poplatkom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokovV deň splatnosti pri dobe viazanosti do 365 dní (vrátane),
pri viazanosti nad 1 rok - ročne v posledný deň kalendárneho roka a v deň splatnosti.
Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

V požadovanej frekvencii bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie0 €
Predčasný výberV prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní.
Pri viazanosti:
- do 30 dní za 10 dní,
- do 90 dní za 20 dní,
- do 180 dní za 50 dní,
- do 365 dní za 120 dní,
- do 1095 dní za 180 dní,
maximálne však do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase predčasného výberu, resp. ukončenia vkladu (pri sankčnom poplatku sa nesiaha na klientov pôvodný vklad).