Oberbank - Termínovaný vklad TOP ISTOTA

Všeobecné informácie
BankaOberbank
ProduktTermínovaný vklad TOP ISTOTA
Akcia---
Podmienky získania

Vklady je možné zriadiť na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Nitre a Žiline. Termínovaný vklad si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, po predložení občianskeho preukazu alebo identifikačnej karty členskej krajiny EÚ, resp. cestovného pasu.

Výhody---
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

12, 24, 36 mesiacov

Minimálny vklad

1000 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Nie, možný je len jednorázový vklad s fixným úrokom a fixnou úrokovou sadzbou.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, so sankciou.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročne (na konci roka) a po ukončení viazanosti.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Nie, uplynutím dohodnutej lehoty splatnosti Termínovaný vklad TOP ISTOTA končí.

Zasielanie výpisov

Áno

Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0
Hotovostný výber0 €
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie0 €
Predčasný výber

Úrokové sadzby pri predčasnom výbere sa vzťahujú len na predčasne vybratú čiastku, nevybratá časť vkladu sa úročí v plnej výške:
- splatnosť 1 rok/predčasný výber 0,01%,
- splatnosť 2 roky/predčasný výber v 1. roku 0,01%,
- splatnosť 2 roky/predčasný výber v 2. roku 0,05%,
- splatnosť 3 roky/predčasný výber v 1. roku 0,01%
- splatnosť 3 roky/predčasný výber v 2. roku 0,05%
- splatnosť 3 roky/predčasný výber v 3. roku 0,10%