KDB Bank - Termínovaný vklad

Všeobecné informácie
BankaKDB Bank
ProduktTermínovaný vklad
Akcia---
Podmienky získania

Podmienkou je otvorenie bežného účtu v KDB Bank (vedenie účtu je bezplatné) a vloženie minimálneho vkladu.

VýhodyRýchle a flexibilné vybavenie,
- fixné úroky, bezpečná forma sporenia.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov

Minimálny vklad

300 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno, pri ukončení viazanosti.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Nie

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Áno, ale vedenie bežného účtu, na ktorý je naviazaný termínovaný vklad je bezplatné.

Frekvencia pripisovania úrokov

Po ukončení viazanosti.

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno, alebo sa úroky pripíšu na bežný účet klienta.

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno, je možná

Zasielanie výpisov---
Poplatky
Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Hotovostný vklad0
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet0 €
Zrušenie0 €
Predčasný výberV prípade predčaného výberu je možné vybrať len celý vklad bez nároku na úrok, nie je možné zrušenie viazanosti iba pre časť vkladu.
Pri predčasnom zrušení viazanosti termínovaného vkladu banka aplikuje úrokovú sadzbu stanovenú pre netermínované vklady, platnú v deň zrušenia viazanosti.