ČSOB stavebná sporiteľňa - Profit Maxi pre dospelých

Všeobecné informácie
Banka ČSOB stavebná sporiteľňa
Produkt Profit Maxi pre dospelých
Akcia ---
Výhody
  • pre všetkých nad 18 rokov
  • štátna prémia 2,50 % z ročného vkladu, maximálne 70,00 €
  • úroky z vkladov aj štátnej prémie až 1,00 % p. a., úroková sadzba vkladov pozostáva z úrokovej sadzby vo výške 0,5 % p.a. a úrokovej bonifikácie 0,5 % p.a.
  • fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy bez ohľadu na výšku cieľovej sumy
  • sporenie s ľubovoľnou výškou a frekvenciou vkladov
  • možnosť získať Stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami
Nevýhody ---
Sporenie - ročná úroková sadzba 1 %
Stavebný úver - ročná úroková sadzba 4.9 %
Medziúver - ročná úroková sadzba --- %
Minimálny mesačný vklad z CS 0.6% z CS
Stavebné sporenie

Uzatvorenie zmluvy40,00 €
Správa účtu16,00 € / ročne
Minimálna CS (cieľová suma)1500,00 €
Podmienky poskytovania CS a.) minimálna doba sporenia: 21 mesiacov
b.) minimálna nasporená suma: 50 % z CS
c.) minimálne hodnotiace číslo: 18,0
Zmena typu sporeniaZmena typu sporenia na zmluve:
a.) do 6 rokov od jej uzatvorenia 75,00 €
b.) po 6 rokoch od jej uzatvorenia 150,00 €
Delenie zmluvy12,00 €
Prevod zmluvy12,00 €
Spojenie zmluvy0,00 €
Zvýšenie CS12,00 €
Zníženie CS a.) do 2 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 1,5 % z CS
b.) od 2 rokov do 4 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 1 % z CS
c.) od 4 rokov do 6 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 0,5 % z CS
d.) po 6 rokoch: bez poplatku
Výpoveď zmluvy a.) do 2 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 1,5 % z CS
b.) od 2 rokov do 4 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 1 % z CS
c.) od 4 rokov do 6 rokov od jej uzatvorenia zmluvy: 0,5 % z CS
d.) po 6 rokoch: bez poplatku
Stavebný úver

Úroková sadzba4,90 % p.a.
Maximálna výška50 % z CS (cieľovej sumy)
Min. mesačná splátka1,20 % z dlžnej sumy
Max. dĺžka splácania8,5 roka
Uzatvorenie zmluvybez poplatku
Správa účtubez poplatku
Poplatok za prioritné spracovanie úveru330,00 €
Predčasné splateniebez poplatku
Postupné financovaniea.) 1. - 3. tranža bez poplatku
b.) každá ďalšia tranža 50,00 €
Medziúver

Uzatvorenie zmluvy1,10 % z výšky schváleného úveru (min. 49,00 € max. 1399,00 €)
Správa účtubez poplatku
Poplatok za prioritné spracovanie úveru330,00 €
Predčasné splateniePredčasné splatenie medziúveru:
a.) podľa zákona o spotrebiteľských úveroch: bez poplatku
b.) podľa zákona o úveroch na bývanie: skutočné náklady, max. 1 % zo zostatku MÚ

Predčasné splatenie ostatných medziúverov:
a.) do 3 rokov od uzatvorenia úverovej zmluvy: 6,99 % z CS
b.) od 3 rokov do 6 rokov od uzatvorenia úverovej zmluvy: 5,99 % z CS
c.) po 6 rokoch od uzatvorenia úverovej zmluvy: 4,99 % z CS
Postupné financovaniea.) 1. - 3. tranža bez poplatku
b.) každá ďalšia tranža 50,00 €
Ďaľšie poplatky

Upomienky pri neplnení záväzkov a.) 1. upomienka - 10,00 €
b.) 2. upomienka - 18,00 €
c.) výzva bez poplatku
Zmena podmienok splácania MÚ / SÚ15,00 €
Vystavenie kópie úverových dokumentov10,00 €
Predĺženie lehoty čerpania úveru20,00 €
Uvoľnenie časti zabezpečenia15,00 €
Vyčíslenie zostatku úveru100,00 €
(poplatok sa neuplatňuje v prípade žiadosti klienta o vyčíslenie zostatku medziúveru a stavebného úveru v súvislosti s predčasným splatením medziúveru a stavebného úveru, ku ktorému dôjde v navrhovanom termíne)
Informácia o zúčtovaní na účte ročne poštou2,50 €
Informácia o zúčtovaní na účte elektronickybez poplatku
Zmena podpisového vzoruzmena podpisového vzoru je zahrnutá v ročnom poplatku za správu účtu
Mimoriadny výpis z účtu5,00 €