VÚB - Vkladná knižka bez výpovednej lehoty

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVkladná knižka bez výpovednej lehoty
Akcia---
Podmienky získania---
Výhody---
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

Nie

Minimálny vklad

6,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročne (na konci roka)

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov---
Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov

Nie

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie

3 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky

0 €

Predčasný výber---