VÚB - Detská vkladná knižka

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktDetská vkladná knižka
Akcia---
Podmienky získania

Je určená pre deti do 18 rokov (disponuje ňou zákonný zástupca) .

Výhody

Možnosť získať bonus – dodatkový úrok vo výške 100% z vyplateného základného úroku v prípade, že sa v priebehu kalendárneho roka nezrealizuje žiadny výber z detskej vkladnej knižky, a to ani výber úrokov a vkladná knižka je otvorená viac ako 1 kalendárny rok.

Pri priemernom mesačnom zostatku 700 € a viac dieťa automaticky získava úrazové poistenie, ktoré zahŕňa 3 poistné riziká:
- trvalá invalidita spôsobená úrazom,
- denné odškodné za dobu liečenia úrazu, ktoré sa vypláca od 8. dňa liečenia úrazu,
- poistenie zlomenín.

Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

Nie

Minimálny vklad

6,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročne (na konci roka)

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov---
Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov

Nie

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie

3 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky

0 €

Predčasný výber---