Slovenská sporiteľňa - Vkladná knižka kapitál

Všeobecné informácie
BankaSlovenská sporiteľňa
ProduktVkladná knižka kapitál
Akcia---
Podmienky získania---
VýhodyVýhody:
- možnosť zriadenia 2 produktov v jednom - termínované a netermínované vklady,
- pri termínovanej časti je min. vklad 500 €, v rámci programu Výhodný súčet možnosť získať lepšiu úrokovú sadzbu,
- netermínovaná časť je klientovi kedykoľvek k dispozícii,
- možnosť splnomocniť aj tretiu osobu na používanie vkladnej knižky.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota---
Minimálny vklad

7,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu v deň jeho splatnosti.

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu v deň jeho splatnosti.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročne (na konci roka).

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Áno

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno

Zasielanie výpisov

Nie

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad---
Hotovostný výberPrvý výber v mesiaci je bezplatný, druhý a ďalší výber hotovosti za poplatok 3,00 €.
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie

7,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky

2% z umor. vkladu, min. 7,00 € max., 33,00 €

Predčasný výber

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení Termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál je 0% p.a.