Privatbanka - Vkladná knižka bez výpovednej lehoty

Všeobecné informácie
BankaPrivatbanka
ProduktVkladná knižka bez výpovednej lehoty
Akcia---
Podmienky získania

Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody

Možnosť chrániť heslom

Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota---
Minimálny vklad

10,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Štvrťročne (na konci štvrťroka)

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Nie

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Nie

Zasielanie výpisov---
Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie

0,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky

3,32 €

Predčasný výber---