Poštová banka - Dobré sporenie REZERVA

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktDobré sporenie REZERVA
Akcia---
Podmienky získaniaPodmienkou zriadenia je vloženie minimálneho vkladu (v hotovosti alebo bezhotovostne, najneskôr 90 dní odo dňa zriadenia Dobrého sporenia REZERVA) a predloženie platného dokladu totožnosti.
VýhodyBezplatné zriadenie, vedenie a zrušenie, 
- bez viazanosti, 
- bez povinnosti založenia a využívania balíka služieb Užitočný účet v Poštovej banke, 
- možnosť kedykoľvek vkladať a vyberať finančné prostriedky, 
- úspory sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov. 

Vklady na účte Dobré sporenie REZERVA sa úročia základnou úrokovou sadzbou 0,05%, ak počas sledovaného obdobia zostatok na účte nebude z podnetu klienta znížený.

Ak zostatok vkladu na účte Dobré sporenie REZERVA v sledovanom mesiaci bol znížený, vklady sa úročia zníženou ročnou úrokovou sadzbou 0,01%.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota---
Minimálny vklad10,00 €
Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedkyÁno
Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedkyÁno
Povinnnosť viesť v banke bežný účetNie
Frekvencia pripisovania úrokovMesačne
Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)Áno
Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkovNie
Automatická obnova vkladu v deň splatnostiNie
Zasielanie výpisovBezplatné zasielanie výpisu ku koncu kalendárneho roka (k 31. 12.).
Poplatky
Zriadenie0,00 €
Vedenie0,00 €
Hotovostný vklad0,00 €
Hotovostný výber6,00 €
Bezhotovostný prevod na účet0,00 €
Zrušenie0,00 €
Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výber---