Oberbank - Sporiaci účet LIMIT

Všeobecné informácie
BankaOberbank
ProduktSporiaci účet LIMIT
Akcia---
Podmienky získania

O účet je možné požiadať len na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Nitre a Žiline. Účet si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, po predložení občianskeho preukazu alebo identifikačnej karty členskej krajiny EÚ, resp. cestovného pasu.

Výhody

Pohodlné úročenie voľných finančných prostriedkov (čím vyššiu čiastku uložíte, tým atraktívnejšiu úrokovú sadzbu získate). Úročenie sa bude meniť denne v závislosti od aktuálnej výšky vkladu a od aktuálnej úrokovej sadzby.

Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

Bez výpovednej lehoty (účet je denne splatný).

Minimálny vklad

0,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Ročne (na konci roka)

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Nie

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti

Áno , obnovuje sa denne.

Zasielanie výpisov

Áno

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad

0,00 €

Hotovostný výber

0,00 €

Bezhotovostný prevod na účet

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výber

bez poplatku