-

Všeobecné informácie
Banka
Produkt
Akcia---
Podmienky získania---
Výhody---
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota---
Minimálny vklad---
Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky---
Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky---
Povinnnosť viesť v banke bežný účet---
Frekvencia pripisovania úrokov---
Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)---
Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov---
Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov---
Poplatky
Zriadenie---
Vedenie---
Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet---
Zrušenie---
Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výber---