mBank - eMax

Všeobecné informácie
BankamBank
ProdukteMax
Akcia---
Podmienky získania

Určený osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

VýhodyDebetná platobná karta VISA k účtu, 
- možnosť si založiť až 4 sporiace účty eMax,
- garantovaný úrok bez ohľadu na zostatok na účte, 
- sporiaci účet bez viazanosti, 
- bez minimálneho zostatku na účte, 
- mesačné pripisovanie úrokov, 
- všetky platby medzi účtami v mBank sú realizované okamžite.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

Nie

Minimálny vklad

0,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Mesačne (na konci mesiaca)

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkov

Nie

Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov

Áno, mesačne - elektronicky

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad---
Hotovostný výber---
Bezhotovostný prevod na účet

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výber

Bez poplatku