ČSOB - Sporiaci účet Depozit s výpovednou lehotou 35 dní

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktSporiaci účet Depozit s výpovednou lehotou 35 dní
AkciaZvýhodnená úroková sadzba 0,11%
Ak klient počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho bežného účtu, banka od 15. dňa v mesiaci úročí zostatok do výšky max. 30.000 € zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Aktívny účet znamená:
- klient má zriadený v ČSOB balík služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, na ktorom je kreditný obrat min. 400 € mesačne,
- zrealizuje mesačne aspoň 3 pravidelné platby (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom),
- a súčasne zrealizuje aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby debetnou alebo kreditnou kartou vydanou k účtu.
Podmienky získania---
VýhodyBez povinnosti pravidelného sporenia, 
- možnosť vypovedania časti alebo celej nasporenej sumy, 
- po uplynutí 35-dňovej výpovednej lehoty 7-dňová dispozičná lehota na výber prostriedkov z účtu,
- možnosť predčasného výberu raz za mesiac až do výšky 25 % zo zostatku z predchádzajúceho dňa (bez blokácií a zadaných výpovedí),
- peniaze chránené Fondom ochrany vkladov.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

35 dní

Minimálny vklad

15,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Mesačne (na konci mesiaca).

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkovNie
Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov

Mesačne bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad0,00 €
Hotovostný výber

5,00 €, poplatok za hotovostný výber zo sporiaceho účtu sa účtuje vždy (pri výbere v rámci dispozičnej lehoty, pri predčasnom výbere, ako aj pri výbere 25 % zo zostatku)

Bezhotovostný prevod na účet

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výberPredčasný výber bez sankcie je možný raz za kalendárny mesiac do výšky 25 % (bez blokácií a zadaných výpovedí) zo zostatku za predchádzajúci deň, 
- pri výbere nad 25 % zo zostatku je poplatok 0,50 % z predčasne vyberanej sumy, min. 5 €.