ČSOB - Sporiaci účet Štandard s výpovednou lehotou 7 dní

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktSporiaci účet Štandard s výpovednou lehotou 7 dní
Akcia---
Podmienky získania---
VýhodyInteligentné sporenie:
- po stanovení zostatku na bežnom účte sa peniaze nad zostatok automaticky a pravidelne prevedú na sporiaci účet.
Viazanosť vložených prostriedkov/výpovedná lehota

7 dní

Minimálny vklad

15,00 €

Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky

Áno

Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky

Áno, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Frekvencia pripisovania úrokov

Mesačne (na konci mesiaca).

Kapitalizácia úroku (pripisovanie úroku k istine)

Áno

Garancia výšky úrokovej sadzby počas viazanosti prostriedkovNie
Automatická obnova vkladu v deň splatnosti---
Zasielanie výpisov

Mesačne bez poplatku.

Poplatky
Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Hotovostný vklad

0,00 €

Hotovostný výber

5,00 €

Bezhotovostný prevod na účet

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

Poplatok za umorenie vkladnej knižky---
Predčasný výber

- 0,50 % z výšky predčasne vyberanej sumy, min. 5 €