Prima banka - Pôžička

Všeobecné informácie
BankaPrima banka
ProduktPôžička
AkciaAk klient spláca pôžičku z Osobného účtu v Prima banke, po 18 mesiacoch od jej poskytnutia banka vráti klientovi celý poplatok za poskytnutie, po splnení nasledovných podmienok: 
- nikdy nebol v omeškaní so splátkou úveru alebo poplatkom, 
- pôžičku úplne alebo čiastočne predčasne nesplatil, 
- stále ju spláca z Osobného účtu v Prima Banke.
Podmienky získania

O pôžičku v Prima Banke môže požiadať každý s trvalým pobytom na Slovensku vo veku od 18 rokov, ktorý je: 
- zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, 
- živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov, 
- starobný alebo výsluhový dôchodca.

Výhody / Bonusy

Možnosť: 
- použitia peňazí na splatenie úverov z iných bánk či nebankových spoločností, 
- vybrať si výšku mesačnej splátky, 
- získania úveru bez ručiteľa,
- v prípade poistenia schopnosti splácania úveru klient navyše získa okrem poistného plnenia aj benefit vo výške 100 EUR, a to za každý mesiac trvania poistného plnenia.

Výška úveruMin: 1 000,00 €
Max: 15 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 24
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

O úver môže požiadať každý s trvalým pobytom na území Slovenska vo veku od 18 do 64 rokov, ak je: 
- zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, 
- živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov, 
- starobným alebo výsluhovým dôchodcom.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

5% z výšky úveru

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

- 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej) 
- 1,00 % z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok) 
- ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10.000 €, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku

Zmena v úverovej zmluve

40,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

15,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

30,00 €

Sankčná úroková sadzba

5% p.a.

Spôsob splácania

Anuitný