Poštová banka - Dobrá pôžička

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktDobrá pôžička
AkciaAkcia:
- ročná úroková sadzba od 5,00 %, za aktívne využívanie Užitočného účtu po zohľadnení vernostného programu Veľké plus sadzba už od 4,00 %,
- 100 % zľava z poplatku za poskytnutie pôžičky.

„Veľké plus – odmena za aktívne využívanie účtu“


Za riadne splácanie pôžičky inkasom z Užitočného účtu vedeného v Poštovej banke a aktívne využívanie účtu klient získa zľavu z úrokovej sadzby 1 % p.a. na pôžičke. Rozdiel vo výške mesačnej splátky banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Aktívne využívanie Užitočného účtu znamená:
- mesačne vykonať debetné transakcie v min. výške 300 € prostredníctvom platieb platobnou kartou, trvalého príkazu, inkasa alebo cez elektronické bankovníctvo (mobilná aplikácia, internet banking).

Pôžička s úrokom 0 %
Parametre pôžičky:
- výška 600 €, 800 € alebo 1000 €,
- splatnosť 20 mesiacov,
- úroková sadzba 0 % p.a.,
- čerpanie a splácanie pôžičky je možné iba z účtu v Poštovej banke.

Podmienky získania benefitu:
- požiadať o Dobrú pôžičku,
- požadovaná výška pôžičky má byť 600 €, 800 € alebo 1000 € so splatnosťou 20 mesiacov,
- čerpanie a splácanie pôžičky má byť z osobného účtu vedeného v Poštovej banke,
- žiadateľ, resp. spolužiadateľ o úver má disponovať min. výškou a typom príjmu, ktorý banka akceptuje,
- pôžička s benefitom nemôže byť použitá na splatenie existujúcich záväzkov v Poštovej banke.

Podmienky získaniaO Dobrú pôžičku môže požiadať klient ak:

- má trvalý pobyt v SR,
- je vo veku od 18 do 69 rokov,
- s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu.

Akceptovateľné príjmy:
- zamestnanec
- v pracovnom pomere min. 3 mesiace v SR, bez potvrdenia o príjme v prípade čerpania pôžičky na Užitočný účet,
- podnikateľ alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
- dôchodca - s dôchodkom starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským,
iné príjmy (napr. materský, rodičovský príspevok, diéty atď.).
Výhody / BonusyVýhody produktu:
- bez poplatku za predčasné splatenie,
- možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa,

- úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť, 
- možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku, 
- možnosť poistiť splácanie úveru.

Výška úveruMin: 300,00 €
Max: 30 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2% z výšky úveru

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

40,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Sankčná úroková sadzba

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Spôsob splácania

Anuitný