Poštová banka - Dobrá pôžička

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktDobrá pôžička
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 7,50 %,
v prípade aktívneho využívania účtu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 6,50 %.

„Veľké plus – odmena za aktívny účet a pôžičku“ v termíne od 1.1.2018 do 31.12.2018


Za riadne splácanie pôžičky inkasom z Užitočného účtu vedeného v Poštovej banke a aktívne využívanie účtu klient získa zľavu z úrokovej sadzby 1 %p.a. na pôžičke. Rozdiel vo výške mesačnej splátky banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Aktívne využívanie Užitočného účtu znamená:
- mesačne vykonať debetné transakcie v min. výške 200 € prostredníctvom platieb platobnou kartou, trvalého príkazu, inkasa alebo cez elektronické bankovníctvo (mobilná aplikácia, internet banking).

Podmienky získania

O Dobrú pôžičku môže požiadať klient ak: 
- má trvalý pobyt v SR, 
- je vo veku od 18 do 69 rokov, 
- je zamestnaný v pracovnom pomere v SR, Maďarsku alebo Českej republike min. 3 mesiace, 
- podniká nepretržite min. 2 roky, 
- poberá dôchodok (napr. starobný, výsluhový, invalidný, vdovský/vdovecký dôchodok)
- má iné príjmy (napr. materský/ rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.).

Výhody / BonusyVýhody produktu:
- bez poplatku za predčasné splatenie,
- bez potvrdenia o príjme (platí pre osoby pracujúce v SR),

- možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa,
- úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť, 
- možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku, 
- možnosť poistiť splácanie úveru.

Výška úveruMin: 300,00 €
Max: 30 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2 % z výšky úveru

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

40,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Sankčná úroková sadzba

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Spôsob splácania

Anuitný