Poštová banka - Dobrá pôžička

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktDobrá pôžička
AkciaAkcia: Súťaž o pôžičku bez úroku
- v termíne od 1.11.2017 do 31.1.2018 možnosť zapojiť sa do súťaže o pôžičku bez úroku,
- banka vyžrebuje až 92 výhercov pôžičky s nulovým úrokom.
Podmienky súťaže:
- podať žiadosť o spotrebiteľský úver Dobrá pôžička alebo Lepšia splátka počas trvania súťaže,
- schválenie žiadosti o úver a načerpanie úveru najneskôr do 31.1.2018.

„Veľké plus – odmena za aktívny účet a pôžičku“ v termíne od 1.4.2017 do 31.12.2017


Za riadne splácanie pôžičky inkasom z Užitočného účtu vedeného v Poštovej banke a aktívne využívanie účtu klient získa zľavu z úrokovej sadzby 1 % p.a. na pôžičke. Rozdiel vo výške mesačnej splátky banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Aktívne využívanie Užitočného účtu znamená:
- mesačne vykonať debetné transakcie v min. výške 200 € prostredníctvom platieb platobnou kartou, trvalého príkazu, inkasa alebo cez elektronické bankovníctvo (mobilná aplikácia, internet banking).

Podmienky získania

O Dobrú pôžičku môže požiadať klient ak: 
- má trvalý pobyt v SR, 
- je vo veku od 18 do 69 rokov, 
- je zamestnaný v pracovnom pomere v SR, Maďarsku alebo Českej republike min. 3 mesiace, 
- podniká nepretržite min. 2 roky, 
- poberá dôchodok (napr. starobný, výsluhový, invalidný, vdovský/vdovecký dôchodok)
- má iné príjmy (napr. materský/ rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.).

Výhody / BonusyVýhody produktu:
- bez poplatku za poskytnutie úveru,

- bez potvrdenia o príjme (platí pre osoby pracujúce v SR),
- možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa,
- úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť, 
- možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku, 
- možnosť poistiť splácanie úveru.

Výška úveruMin: 300,00 €
Max: 30 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0 % z výšky úveru

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

40,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Sankčná úroková sadzba

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Spôsob splácania

Anuitný