mBank - mPôžička Plus

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktmPôžička Plus
AkciaAkcia: Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas
- ak počas splácania mPôžičky Plus predložíte mBank lepšiu ponuku od inej banky, banka ju dorovná a naviac zníži RPMN o 0,20% pod konkurenčnú ponuku.

Prvá mPôžička Plus s nulovým úrokom
Parametre pôžičky:
- výška úveru od 350 € do 1500 €,
- doba splatnosti úveru 12 mesiacov,
- úroková sadzba 0,00% p.a.,
- poplatok za poskytnutie úveru 2% z výšky úveru,
- ročná percentuálna miera nákladov je 3,81%.
Podmienky získania

Fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, 
- trvalé alebo prechodné bydlisko na území SR. 
Žiadateľ o úver: 
- zamestnanec - nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, 
- nesmie byť v oneskorení so splátkou v inej banke, nemôže mať negatívny záznam v databázach Credit Bureau, 
- nemôže mať žiadny dlh v mBank. 
Ak zákazník žiada o sumu vyššiu alebo rovnú 3.300 €, musí sa dostaviť na obchodné miesto s manželom/manželkou a podpísať na obchodnom mieste Súhlas manžela/ky s uzavretím úverovej zmluvy.

Výhody / Bonusy

Možnosť vybaviť si pôžičku z domu pomocou internet bankingu (alebo aj prostredníctvom obchodnej siete), 
- on-line proces schvaľovania pre existujúcich zákazníkov (noví zákazníci musia navštíviť niektorú z pobočiek mBank), 
- prehľad o všetkých splátkach, splatených a nesplatených úrokoch prostredníctvom internet bankingu, 
- možnosť realizovať mimoriadne splátky kedykoľvek a zadarmo.

Výška úveruMin: 350,00 €
Max: 24 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Áno

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt pre cudzinca a cestovný pas v prípade cudzincov, 
- potvrdenie o príjme na formulári mBank, ak nie je príjem pripisovaný na účet v mBank.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max 0.00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

20,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

4,00 € listová upomienka poštou, elektronicky 0,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

3. a každá ďalšia SMS upomienka 1,00 €

Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a.

Spôsob splácania

Anuitný