UniCredit Bank - DETSKÉ konto

Všeobecné informácie
BankaUniCredit Bank
ProduktDETSKÉ konto
Akcia---
Podmienky získania

Je určený pre klientov vo veku do 15 rokov. 
Podmienkou získania je: 
- predloženie rodného listu, 
- dokladu totožnosti zákonného zástupcu, 
- podpis zmluvy zákonným zástupcom.

Úroková sadzba0,00 %
VýhodyBalík obsahuje: 
- Online Banking a Smart Banking pre klientov starších ako 8 rokov, pre klientov do 8 rokov je internetové bankovníctvo iba k náhľadu, 
- všetky prijaté SEPA úhrady na účet, 
- bezplatné výbery hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí, 
- všetky hotovostné vklady a 1 výber hotovosti na obchodnom mieste, 
- debetnú kartu Visa Detská karta (vydanie karty od 8 rokov veku, mesačný limit na výbery z bankomatov a platby POS max. 200 €).
Poplatok za vedenie a možnosti získania zliav
Poplatok za balík / účet0,00 €
Zľavy z poplatku za vedenia balíka---
Povinný minimálny zostatok0,00 €
Poplatok za zrušenie0,00 €
Služby zahrnuté v cene balíka / účtu
Trvalé príkazy
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena0,27 €
Inkasá / SIPO
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena0,27 €
Jednorazové platby cez internet
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena0,10 €
Jednorazové platby na pobočke
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena6,00 €
Prijaté platby na účet - bezhotovostné
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Platby u obchodníkov (POS)
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov vlastnej banky
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov cudzej banky
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena2,00 €
Ďalšie služby
Karty v cene balíkaVisa Detská karta (vydanie karty od 8 rokov veku, s mesačným limitom na výbery z bankomatov a platby POS max. 200 Eur).
Internet bankingÁno, internetové bankovníctvo do 8 rokov dostupné iba k náhľadu.
Mobil bankingÁno, internetové bankovníctvo do 8 rokov dostupné iba k náhľadu.
SMS notifikácieNie
Povolené prečerpanie (v cene balíka)Nie
Výpisy elektronickyÁno, mesačne bezplatne
Výpisy poštouZasielané výpisov z účtu za poplatok.
Povolené prečerpanie / Kontokorent
Podmienky pre získanie Povoleného prečerpania---
Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu---
Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu5,00% p.a.