Tatra banka - Bezúčelový úverTB

Všeobecné informácie
BankaTatra banka
ProduktBezúčelový úverTB
AkciaAkcia:
- zvýhodnená úroková sadzba od 5,99 % ročne,
- pôžička bez obmedzení - bez spoludlžníka a ručiteľa.
Podmienky získania

Pre klientov aj neklientov banky, fyzické osoby vo veku od 18 rokov (v čase podania žiadosti) s trvalým pobytom na území SR a pravidelným príjmom. 

Zamestnanec
- trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne 3 mesiace
Fyzická osoba - podnikateľ
- musí preukázať existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami
Dôchodca
- výšku príjmu banka overí v Sociálnej poisťovni (platí pre starobný, invalidný a vdovský dôchodok)
- v prípade poberania výsluhového dôchodku je potrebné preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku

Výhody / Bonusy

Možnosť: 
- si vybaviť bezúčelový spotrebný úver nonstop cez mobilnú aplikáciu, Internet banking či DIALOG Live, schválenie úveru do 24 hodín od podania žiadosti, 
- získať úver bez dokladovania príjmu (klienti, ktorí poukazujú príjem do Tatra banky min. 6 mesiacov a klienti, ktorí majú príjem zo zamestnania), 
- získať úver bez zabezpečenia, dokonca aj bez spoludlžníka a ručiteľa, 
- získať úver s garantovanou rovnakou výškou splátky a úrokovou sadzbou počas celej doby splácania úveru, 
- získať úver s poistením pre prípad neočakávaných životných situácii.

Výška úveruMin: 500,00 €
Max: 30 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Identifikačný doklad, bez nutnosti dokladovania príjmu pokiaľ plynie zo závislej činnosti, resp. ide o starobný, invalidný a vdovský dôchodok.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2% z výšky poskytnutého úveru, max. 300 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie- skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke s súvislosti s predčasným splatením úveru, 
- poplatok platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10.000 €,
- náklady na predčasné splatenie úveru nesmú v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch presiahnuť 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou
Zmena v úverovej zmluve

40,00 € za zmenu splácania úveru

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Spôsob splácania

Anuitný