Raiffeisen BANK - PÔŽIČKA

Všeobecné informácie
BankaRaiffeisen BANK
ProduktPÔŽIČKA
AkciaAkcia: Pôžička s odmenou
- za riadne splácanie úveru možnosť získať odmenu až do výšky 400 €,
- odmena je klientovi vyplácaná každý rok.
Podmienky získania odmeny:
- riadne a včas splácať pôžičku, 
- dodržať dobu splatnosti a výšku mesačnej splátky,
- výška pôžičky je od 700 € do 25.000 €.

Akcia: MY OSLAVUJEME - VY VYHRÁVATE
- ak v termíne od 1.11.2017 do 31.12.2017 klient vyplní s poradcom banky klientsku analýzu a kontaktnú kartičku, môže sa zúčastniť losovania,
- v hre je finančná výhra v celkovej hodnote 20.000 €,
- každá riadne vyplnená kontaktná kartička bude zaradená aj do suťaže o hlavnú výhru 5x 555 eur.
Podmienky získaniaPodmienkou získania pôžičky je:
- mať pravidelný príjem,
- predloženie dokladu totožnosti.

Ak žiadateľ o úver je zamestnaný, môže požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky.
Ak žiadateľ o úver má príjem z podnikania, môže požiadať o pôžičku do výšky 2 500 €.
V prípade, že žiadateľ o úver nie je zamestnaný, o pôžičku môže požiadať, ak na účet vedený v Raiffeisen bank bude zasielať svoj pravidelný príjem (napr. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.
Výhody / BonusyVýhody pôžičky:
- schválenie pôžičky na počkanie alebo do 24 hodín,
- bez akýchkoľvek poplatkov,
- predčasné a mimoriadne splatenie kedykoľvek bez poplatkov.
Výška úveruMin: 700,00 € (výška mini pôžičky je od 200 € do 600 €)
Max: 25 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 18 mesiacov (doba splatnosti mini pôžičky je od 7 do 18 mesiacov)
Max: 84 mesiacov
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Na vybavenie pôžičky vám stačí jedna návšteva pobočky s občianskym preukazom.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

0,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

15,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)


Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Spôsob splácania

Anuitný