OTP Banka - otp EXPRES úver

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp EXPRES úver
AkciaZvýhodnená úroková sadzba od 3,50% p.a. v prípade:
- aktívneho využívania bežného účtu v OTP Banke a
- poistenia úveru.

Aktívne využívanie účtu znamená:
- zasielanie mzdy na účet vedený v OTP Banke vo výške min. 300 €,
- použitie platobnej karty na platby v obchodoch min. 3 krát,
- realizovanie min. 1 trvalého príkazu alebo 1 inkasa z účtu v OTP Banke.
Podmienky získania

Vek žiadateľa o úver od 18 do 65 rokov, trvalý pobyt na území SR, pravidelný mesačný príjem, predloženie dvoch dokladov totožnosti.

Výhody / BonusyExpresne rýchle spracovanie úveru,
- bez dokladovania účelu, 

- možnosť kedykoľvek predčasne splatiť pôžičku bez poplatkov a sankcií,
- možnosť poistenia úveru.

Výška úveruMin: 400,00 €
Max: 20 000,00 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 12
Max: 96
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti a príjem: 
- v prípade príjmu zo závislej činnosti potvrdenie o výške príjmu, ak je príjem overený OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme; 
- v prípade príjmu z podnikania daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti,
- v prípade príjmu zo starobného dôchodku rozhodnutie o priznaní dôchodku a výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2,00 % z výšky úveru, min. 33,00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie

- vo výške nákladov, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru, max. 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej istiny
- bez poplatku, platí pre úver vo výške maximálne 10.000,- € počas predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov

Zmena v úverovej zmluve

149,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku

25,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

25,00 €

Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + štandardná úroková sadzba

Spôsob splácania

Anuitný