CETELEM - Pôžička na čokoľvek

Všeobecné informácie
BankaCETELEM
ProduktPôžička na čokoľvek
AkciaAkcia:
- bez poplatku za spracovanie a poskytnutie úveru,
- úrok od 5,90 % ročne.

„Vyhrajte iPhone s pôžičkou Cetelem“
-  v termíne od 1.6. do 31.7.2018 možnosť vyhrať iPhone.

Podmienkou zaradenia do súťaže je požiadať o poskytnutie spotrebiteľského úveru "Osobná pôžička": 
- osobne v niektorej z 3 mobilných pobočiek Cetelem alebo 
- telefonicky alebo 
- online prostredníctvom online žiadosti na stránke www.cetelem.sk.

Následne BNPP PF prijme návrh klienta na uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a poskytne mu spotrebiteľský úver „Osobná pôžička“.

Do súťaže môže byť zaradená iba fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia do súťaže dovŕšila 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Podmienky získania

Fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku od 18 do 65 rokov (maximálny akceptovaný vek klienta pri splatení pôžičky je 70 rokov), preukázanie schopnosti splácať úver, príjem zdaňovaný na území SR.

Výhody / Bonusy

Okamžité posúdenie žiadosti online, 
- bez poplatku za spracovanie a poskytnutie úveru,
- bez poplatku za predčasné splatenie a mimoriadnu splátku úveru,
- bez ručiteľa do výšky 25.000 €,
- bez založenia nehnuteľnosti alebo bez akéhokoľvek iného ručenia, 
- bez nutnosti zaloziť si nový bankový učet, 
- bez viazanosti, 
- široké možnosti poistenia úveru, 
- bez nutnosti návštevy pobočky.

Výška úveruMin: 2 000,00 €
Max: 25 000,00 €, pri Pôžičke na auto (nové alebo ojazdené) max. výška úveru je 50.000 €
Doba splatnosti úveru v mesiacochMin: 6 mesiacov
Max: 96, pri Pôžičke na auto je max. doba splatnosti 84 mesiacov
Povinnnosť viesť v banke bežný účet

Nie

Zabezpečenie úveru
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné životné poistenie

Nie

Doklady, potrebné k vybaveniu

Kópia občianskeho preukazu (predná aj zadná strana). 
Zdokladovanie príjmu: 
- zamestnanc, ak poberá mzdu na bežný účet kompletné výpisy z bežného účtu za posledné 2 mesiace a potvrdenie o výške príjmu, ak poberá mzdu v hotovosti výplatné pásky za posledné 2 mesiace, kompletné výpisy z bežného účtu za posledné 2 mesiace a potvrdenie o výške príjmu 
- podnikateľ, SZČO - kópiu celého daňového priznania so všetkými prílohami za posledný 1 rok, potvrdenie o podaní daňového priznania potvrdené daňovým úradom, kompletné výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov a z bežného účtu za posledné 2 mesiace, ďalšie doklady v prípade príjmu konateľa alebo majiteľa s.r.o., 
- dôchodca kópiu aktuálneho výmeru dôchodku (obe strany), kompletné výpisy z bežného účtu za posledné 2 mesiace.

Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max 0.00 €

Vedenie úverového účtu

0,00 €

Predčasné splatenie- 1%, resp. 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru
- poplatok klient platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10.000 €
Zmena v úverovej zmluve

0,00 €

Pokuty a sankcie
Poplatok za 1.upomienku0,00 €
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)0,00 €
Sankčná úroková sadzba

% z dlžnej sumy podľa platných právnych predpisov

Spôsob splácania

Anuitný