OTP Banka - Aktívny účet

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
ProduktAktívny účet
AkciaAkcia: "Vyskúšajte služby OTP Banky a získajte odmenu"

Za vyskúšanie vybraných služieb a funkcionalít možnosť získať odmenu v celkovej výške 20 €:
- 5 € za prvé úspešné prihlásenie sa do Internet bankingu,
- 5 € za prvú platbu novou platobnou kartou,
- 5 € za prvú platbu na sporiaci účet k účtu,
- 5 € za realizáciu prvého trvalého príkazu.
Podmienky získania---
Úroková sadzba0,00 %
VýhodyBalík obsahuje: 
- všetky prijaté platby, 
- všetky jednorazové platobné príkazy na úhradu / SEPA úhrady realizované elektronicky,
- všetky platby na základe trvalého príkazu, SEPA inkasa - platby na základe súhlasu s inkasom, 
- všetky hotovostné vklady realizované v pobočke banky, 
- notifikácie e-mailom, 
- prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva (Internet banking, Mobil banking, Call centrum, iSMS, VIAMO), výpis z účtu e-mailom,
- vydanie a obnova jednej platobnej karty Mastercard Standard majiteľovi účtu, 
- poskytnutie povoleného prečerpania na účte,
- neobmedzený počet platieb kartou,  
- neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu OTP Banky,
- 1 výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR a krajinách EHP v mene EUR,
- sporiaci účet k bežnému účtu.
Poplatok za vedenie a možnosti získania zliav
Poplatok za balík / účet6,00 €
Zľavy z poplatku za vedenia balíka3,00 € (po 50% zľave)
Za splnenie podmienky Aktívny klient, to znamená:

- kreditný obrat na účte klienta je min. 300 € mesačne a zároveň
- realizujú sa 3 platby kartou mesačne a zároveň
- realizuje sa min. 1 platba na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo SEPA inkasa mesačne

0,00 € (po 100% zľave)
Za splnenie podmienky Aktívny klient a zároveň 

- ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je min. 10.000 €

Manželská zľava pre manželov
- vo výške 50% z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ktorí majú vedené dva samostatné Aktívne účty, manželská zľava sa nesčítava s 50% zľavou pre Aktívneho klienta
Podmienkou získania 100% zľavy z poplatku za vedenie Aktívneho účtu je:
- manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je min. 10.000 €.
Povinný minimálny zostatok7 €
Poplatok za zrušenie0,00 €
Služby zahrnuté v cene balíka / účtu
Trvalé príkazy
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Inkasá / SIPO
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby cez internet
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby na pobočke
Počet realizácií v cene0
Cenníková cena2,50 €
Prijaté platby na účet - bezhotovostné
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Platby u obchodníkov (POS)
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov vlastnej banky
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov cudzej banky
Počet realizácií v cene1
Cenníková cena2,00 €
Ďalšie služby
Karty v cene balíkaMastercard Standard
Internet bankingÁno
Mobil bankingÁno
SMS notifikácieV balíku sú zahrnuté e-mailové notifikácie.
Povolené prečerpanie (v cene balíka)Áno
Výpisy elektronickyÁno
Výpisy poštouZa poplatok
Povolené prečerpanie / Kontokorent
Podmienky pre získanie Povoleného prečerpaniaVedenie bežného účtu v banke min. 3 mesiace, pracovná zmluva na dobu neurčitú, resp. určitú, mzda pripisovaná na účet prípadne iný kreditný obrat na účte.
Výška povoleného prečerpania sa stanovuje podľa výšky mzdy alebo kreditného obratu na účte.
Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu18,50% p.a.
Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu5% nad úrokovú sadzbu pre povolený debet