ČSOB - ČSOB EXTRA POHODA

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB EXTRA POHODA
Akcia>>S účtom klient získa:
- aplikáciu Smart Banking,
- zvýhodnenú cenu za výbery z bankomatov ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR a bankomatov KBC v krajinách Česko, Maďarsko, Bulharsko a Belgicko.
Podmienky získania---
Úroková sadzba0,00 %
VýhodyBalík obsahuje:
- neobmedzený počet elektronických transakcií,
- neobmedzený počet hotovostných vkladov,
- neobmedzené výbery v EUR z bankomatov v SR a krajinách SEPA,
- aplikáciu ČSOB SmartBanking pre komfortnú správu financií,
- bezplatné celororočné cestovné poistenie STANDARD (len k jednej platobnej karte) a úrazové poistenie (pre prípad smrti alebo trvalých následkov) platné na celom svete
- v balíku bezkontaktná debetná platobná karta MasterCard Gold.
Poplatok za vedenie a možnosti získania zliav
Poplatok za balík / účet12,00 €
Zľavy z poplatku za vedenia balíka50% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok: 
- ak kreditný obrat na účte dosahuje min. 1.500 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne 
- sú zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne
- je zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby platobnou kartou vydanou k účtu (debetnou alebo kreditnou)
alebo
- ak priemerný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 30.000 €
alebo

- ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň ho aktívne využíva v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto

Zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb vo výške 100% klient získa:
- kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda
Povinný minimálny zostatok0,00 €
Poplatok za zrušenie0,00 €
Služby zahrnuté v cene balíka / účtu
Trvalé príkazy
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Inkasá / SIPO
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby cez internet
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby na pobočke
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Prijaté platby na účet - bezhotovostné
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Platby u obchodníkov (POS)
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov vlastnej banky
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov cudzej banky
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Ďalšie služby
Karty v cene balíkaDebit MasterCard Standard alebo VISA Classic alebo Debit MasterCard Gold
Internet bankingÁno
Mobil bankingÁno
SMS notifikácieV balíku e-mailová notifikácia o zostatku a pohyboch na účte, o dosiahnutí stanoveného zostatku na účte.
Povolené prečerpanie (v cene balíka)Áno
Výpisy elektronickyÁno, mesačne
Výpisy poštouZasielanie mesačného výpisu poštou je spoplatnené.
Povolené prečerpanie / Kontokorent
Podmienky pre získanie Povoleného prečerpaniaMožnosť čerpania až do výšky 6 000 €, limit povoleného prečerpania bežného účtu sa určí na základe výšky čistého mesačného príjmu. Štandardne sa limit pohybuje vo výške až trojnásobku čistého príjmu, minimálne však vo výške 150 €.
Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu19,50% p.a.
Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB