OTP Banka - otp READY konto

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp READY konto
AkciaAkcia: "Vyskúšajte služby OTP Banky a získajte odmenu"

Za vyskúšanie vybraných služieb a funkcionalít možnosť získať odmenu v celkovej výške 20 €:
- 5 € za prvé úspešné prihlásenie sa do Internet bankingu,
- 5 € za prvú platbu novou platobnou kartou,
- 5 € za prvú platbu na sporiaci účet k účtu,
- 5 € za realizáciu prvého trvalého príkazu.
Podmienky získaniaBalík je určený pre mladých vo veku od 0 do 26 rokov.

Podmienky zriadenia balíka
Vo veku od 0 do 15 rokov Konto môže zriadiť:
- zákonný zástupca maloletého, ktorý je povinný preukázať sa rodným listom maloletého a dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie maloletého.
Vo veku od 15 do 18 rokov Konto môže zriadiť:
- maloletý po predložení občianskeho preukazu a zákonným zástupcom podpísaného súhlasu so spracovaním osobných údajov,
- zákonný zástupca maloletého, ktorý je povinný preukázať sa rodným listom maloletého a dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie maloletého.
Úroková sadzba0,00 %
VýhodyV balíku zahrnuté:
- bezplatné prevádzkovanie elektronického bankovníctva,
- bezplatné jednorazové platobné príkazy na úhradu realizované elektronicky, trvalé príkazy na úhradu zadané v pobočke banky, SEPA inkaso - na základe súhlasu s inkasom,
- bezplatné splátky úveru,
- bezplatné výbery hotovosti z bankomatu OTP Banky na území SR,
- 1 výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP v mene EUR,
- bezplatné vklady hotovosti v pobočke banky,
- bezplatné platby platobnou kartou,
- bezplatné spracovanie prijatej platby,
- vydanie a obnova jednej neembosovanej platobnej karty Mastercard Standard,
- notifikácie e-mailom.
Poplatok za vedenie a možnosti získania zliav
Poplatok za balík / účet1,00 €
Zľavy z poplatku za vedenia balíkaBezplatné vedenie otp READY konta po splnení podmienky:
- ak sa zrealizuje mesačne aspoň 1 platba kartou alebo
- na Sporiacom účte READY je priemerný zostatok vo výške minimálne 
250 € za mesiac.
Povinný minimálny zostatok0,00 €
Poplatok za zrušenie0,00 €
Služby zahrnuté v cene balíka / účtu
Trvalé príkazy
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Inkasá / SIPO
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby cez internet
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Jednorazové platby na pobočke
Počet realizácií v cene---
Cenníková cena2,50 €
Prijaté platby na účet - bezhotovostné
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Platby u obchodníkov (POS)
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov vlastnej banky
Počet realizácií v ceneneobmedzene
Cenníková cena0,00 €
Výbery z bankomatov cudzej banky
Počet realizácií v cene1
Cenníková cena2,00 €
Ďalšie služby
Karty v cene balíkaMastercard Standard
Internet bankingÁno
Mobil bankingBezplatne dostupný pre klientov, ktorí majú aktivovaný internet banking.
SMS notifikácieV balíku sú zahrnuté e-mailové notifikácie.
Povolené prečerpanie (v cene balíka)Áno
Výpisy elektronickyÁno
Výpisy poštouÁno, bezplatne výpis z účtu v mesačnej frekvencii preberaný osobne alebo poštou, častejšie ako 1 x mesačne preberaný osobne, resp. poštou za poplatok.
Povolené prečerpanie / Kontokorent
Podmienky pre získanie Povoleného prečerpaniaVedenie bežného účtu v banke, pracovná zmluva na dobu neurčitú, resp. určitú, mzda pripisovaná na účet prípadne iný kreditný obrat na účte. Výška povoleného prečerpania sa stanovuje podľa výšky mzdy alebo iného kreditného obratu na účte. Banka poskytuje povolené prečepanie iba k otp READY<26.
Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu18,50% p.a.
Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu5% nad úrokovú sadzbu pre povolený debet